Välkomna till
Örebro Hembygdsförenings hemsida!

Nicolaikyrka  
 

Känner du dig hemma i Örebro?
För den som har vuxit upp i Örebro kanske de snabba förändringarna i barndomsmiljön kan
skapa otrygghet. För en ny inflyttad kan det vara svårt att få hemkänsla och finna traditioner
och trivselmoment i Örebro.

Hur blir framtiden?
Finns det ett ett klart samband mellan forntid-nutid-framtid? Kan vi tillsammans hjälpa till att
skapa en mänskligare miljö i Örebro - estetiskt - praktiskt - känslomässigt?

Vi kan försöka skaffa oss kunskaper om staden som hembygd förr och nu, påverka planeringen
så att de värdefullaste i traditioner bevaras och att den nya staden utformas efter människornas
behov av trygghet och stimulans med hänsyn till naturen.

Örebro hembygdsförening ingår i länets hembygdsförbund och har ca 250 medlemmar.

Hembygdsföreningen ordnar medlemsmöten med program om Örebro från forntid till nutid och
framtid samt aktuella stadsmiljöfrågor. Hembygdsföreningen är med i kommunens samråd för
planfrågor.

Varje år delar föreningen ut ett byggnadsvårdspris till fastighetsägare för värdefulla insatser
i Örebros stadsmiljö.

Örebro Hembygdsförening ger varje år ut medlemsbladet "Örebro Magasin", med lokala studier
och debatt samt information om föreningens verksamhet.

Välkommen att bli medlem du också!!


Örebro Hembygdsförening
c/o Eva Robertsson
Björkliden 3
703 58 ÖREBRO