Byggnadsvårdssektionen

Byggnadsvårdssektionen är en sektion i Örebro Hembygdsförening.

Sektionen arbetar för att öka medvetenheten om värdet i befintliga byggnader och bebyggelsemiljöer, skapa opinion i frågor om byggnadsvård och byggnadskultur, hålla kunskap om äldre byggnadsteknik levande, främja utbildning och forskning om den äldre bebyggelsens speciella förutsättningar och historia samt främja god kvalitet i den tillkommande bebyggelsen.

Byggnadsvårdssektionen utser årligen en mottagare av
Hembygdsföreningens byggnadsvårdspris.

På kartan nedan kan du hitta de byggnader i Örebro som fått pris under de senaste åren. Klicka på punkten eller listan till höger för att läsa mer om objekten:

Orebrokarta

En utförlig beskrivning och motivering för varje pristagare återfinns i Örebro Hembygdsförenings årsskrift Magasinet.

Nedan redovisas alla pristagare 1982 -2022:
Klicka på bilden för förstoring.

Pristagare

Pristagare 2021 Pristagare 2020

Pristagare 2019
2018
2017
År20162015
Pristagare 2015
2014
2013 201020102010 Pristagare 2007 Pristagare 2005 Pristagare 2006 Pristagare 2008 År 2004
År 2003År 2002År 2001År 2000År 1999År 1998År 1997År 1996 Pristagare 1996 Pristagare 1997 Pristagare 1998 Pristagare 1999 Pristagare 2000 Pristagare 2001 Pristagare 2002 Pris 2003 År 2004

 

 

 

 


 

Pristagare 2016 Pristagare 2006
Pristagare 2015 Pristagare 2016 Pristagare 2022 Pristagare 2016 Pristagare Pristagare 2017 Pristagare 2018 Pristagare 2019 Pristagare 2022 Pristagare 2022