Magasinbild

Hembygsföreningens årsskrift - innehåller
redvisning av årets aktiviteter, intervjuer och artiklar.

Förteckning över årgångarna med innehåll:

Nr 1 Hösten 1989

 • Anmälan
 • Jag och Johan Behrn
 • Boktryckare i orostid
 • Årets Dan Anderssson-pristagare
 • Årsmötet 1989
 

Nr 2 Våren1990

 • Anmälan
 • Hemma i Rosta - byn mitt i stan
 • Helena Klein-yrkeskvinna och människa i 1900-talets Örebro
 • Karolinska skola -en gammal kulturmiljö
 • Arkitekttävling om Ladugårdsängen

Nr 3 Hösten 1990

 • Anmälan
 • En kväll på Nasta gård
 • Reflextioner
 • "Skostan"
 • Kassmyrasmeden
 • Borgmästare Lithman

 

Nr 4 Hösten 1991

 • Anmälan
 • Örebro från början
 • Stenstaden ersätter trästaden
 • Några fabriksbyggnader i Örebro
 • Hjälmarstaden utan sjökontakt
 • Berättelse över verksamheten1990


 

Nr 6 1994

 • Orförandens rader
 • Länsarvet
 • Stadsarkivet
 • Vandringar på Örebro slott
 • Arkeologi och exploatering
 • Huset med de gamla idéerna
 • Remissvar
 • Forum för stadsutveckling
 • Versamhetsberättelse 1993
 • Årsmöte1994

Nr 5 Hösten 1993

 • Anmälan
 • Båtvår
 • Intryck av Örebro
 • Det våras
 • Stadsvård i Örebro
 • Som havet
 • Bilder från det gamla Örebro
 • Örebros utbyggnad och kontakten med Hjälmaren
 

Nr 7 1995

 • Anmälan
 • I stället för att riva
 • Victoria
 • Riva med återvinning eller återanvändning
 • Ladugårdsängen
 • Hembygdsföreningen värnar om Å-staden
 • Arkitekturen inom bostadsområdet Rex
 • Byggnadsvårdspriset

Nr 8 Hösten 1995

 • Anmälan
 • Södra vattentornet
 • Vattentornet-en framtidsvision
 • Kunskapens källa
 • Vackra hus ger god kommers
 • Till Leif Renius minne
 • Recension av Lennart Hedbergs doktorsavhandling om hertig Karl
 • Agenda 21
 • Årsmötet
 • Kommande program
 • Styrelsen

Nr 9 1996

 • Anmälan
 • Verksamhetsberättelse 1995
 • Medlemsförteckning
 • Dagordning för årsmötet
 • Bokslut 1995-
 • Revisionsberättelse
 • Styrelsen 1995

Nr 10 Hösten 1996

 • Anmälan av ordförande
 • Årsmötet 1996
 • Versamhetsberättelse
 • Olaus Petri Hembygdsförening
 • Skebäck
 • Minnen från Skebäck
 • Skönanden
 • Remissvar ang. Stadsparken-Skebäck
 • Östra Stenhov
 • Kyrkogårdskomplement
 

Nr 11 Hösten 1997

 • Anmälan av ordförande
 • Årsmötet
 • Utdrag ur verksamhets-berättelsen
 • En Vikingafilm
 • Ur årets verksamhet: Örebrospanarna
 • Byggnadsvårdspriset
 • Hembygdsföreningens verksamhet under 20 år
 • Kommunens översiktsplan
 • En stadsvandring till de gamla skolorna
 • Remiss Kv Garveriet
 • Örebro Hembygdsförenings styrelse

Nr 12 Hösten 1998

 • Anmälan av ordförande
 • Utdrag ur Fars saga
 • Magnus Dahlander som Karrostudent
 • Ett arkivfynd
 • Utställningen "Magnus Dahlander stadsarkitekt 1899-1914"
 • Magnus Dahlander, biografi
 • Årsmötet 1998
 • Ur 1997 och 1998 års verksamhet
 • Byggnadsvårdspriset 1997
 • Örebro Hembygdsförenings styrelse

Nr 13 Hösten 1999

 • Anmälan av ordförande
 • Byggnadsvårdspriset 1998
 • Årsmötet 1999
 • Ur 1999 års verksamhet
 • Efter 3:e spåret - den delade staden? Väster och NorrCitys framtid
 • Tankar inför en utställniing över några av stadsarkitekt George Arns byggnader i Örebro
 • Förslag till ändring av Örebro Hembygdsförenings stadgar
 • Byggruschen i Örebro vid förra sekelskiftet - skildring av stadsarkitekt Magnus Dahlander
 • Örebro hembygdsförenings styrelse

Nr 14 Hösten 2000

 • Anmälan av ordförande
 • "IDÉ 65" - den planerade regionen
 • Sagan om Södra tornet och annat märkligt vid i Örebros historia
 • Året som gått
 • Årsmötet 2000
 • Anförande av Bengt Lindroos vid invigningen av utställningen om George Arn
 • Nordvästra tornet ger ny kumskap om Örebro slott
 • Markbacken i går- idag- i morgon
 • Hamnplan- en förlorad resurs
 • Vill vi handla mat som i USA?
 • Örebro Hembygdsförenings styrelse

Nr 15 Hösten 2001

 • Anmälan av ordförande
 • Byggnadsvårdspriset år 2000
 • Årets Djurklou-medaljör
 • Ett orginal kommer till stan
 • Arkitekturåret 2001
 • Bevarandeplan i historiska miljöer
 • Bielkemässen lever vidare
 • Fler byggnadsminnen på gång i Örebro
 • Synpukter på kommunens kulturpolitiska program
 • Samrådsyttrande: Kongresscentrum i Örebro
 • Länsmuséet, en byggnad att vara rädd om
 • Ljusveckan i Örebro
 • Yttrande: Ny detaljplan för
  Kv Repslagaren i Örebro
 • Örebro Hembygdsförenings styrelse

Nr 16 Hösten 2002

 • Anmälan av ordförande
 • Byggnadsvårdspriset 2001
 • Byggnadsvårdspriset genom
  åren
 • Utställningen "Visioner och Luftslott"
 • Årsmötesföredrag:
  - Stig Rosell:"Örebro främst på 60-talet"
  - Anders Clason:" Fint och näpet om utopier"
 • Från oljehamn till vattenpark
 • Höstprogram om staden nu och då.
 • Samrådsyttranden:
  Planprogram för Eyravallen
  Planprogram för Kv. Längan
  Detaljplaneförslag fr Kv. Källan
  Planprogram för CV-området
 • Styrelse och Byggnadsvårds-sektionen

Nr 17 Hösten 2003

 • Tid för hembygden och Örebro Magasin n:o 17-
  Anmälan av ordförande
 • Jubilerande Örebroår
 • Byggnadsvårdspriset 2002
 • Byggnadsminnesförklaring, enlångsam men seriös process
 • Fakta om byggnadsminnen
 • Utlåtande om Örebro läns museum
 • Mångfaldens förutsättningar i Örebro
 • Röster i Örebroetern
 • Spaning mordplats
 • Ett 60-årsminne- när kriget kom till Örebro
 • Hembygdsföreningens yttrande i stadsbyggnadsfrågor 2003
 • Örebro Hembygdsförenings styrelse och funktionärer
 • Örebro Hembygdsförenings
  Vårprogram 2004

Nr 18 Hösten 2004

 • Tid för hembygden och Örebro Magasin n:o 18-
  Anmälan av ordförande
 • Byggnadsvårdspriset 2003
 • Vård av vår byggda miljö
 • Berättardags för fulla hus
 • Bio 100 år i Örebro,en jubileumsutställning
 • Sveriges vackraste 70-åring
 • Det brinner, det brinner!
 • Dagdröm vid Kvarnfallet
 • Nationalromantiken i våra hjärtan
 • Hembygdsföreningens yttrande i stadsbyggnadsfrågor 2004
 • Örebro Hembygdsförenings styrelse och funktionärer
 • Örebro Hembygdsförenings Vårprogram 2005

Nr 19 Hösten 2005

 • Tid för hembygden och Örebro Magasin n:o 19-
  Anmälan av ordförande
 • Byggnadsvårdspriset 2004
 • Vi stannar i världens mänskligaste stad
 • Byggnadskonsten i Örebro under 150 år
 • Örebros kyrkogårdar förskönas till "andliga parker"
 • Kulturmiljön som digital karta
 • Concordia
 • Pójken å Räven
 • Örebro växer vackert?
 • Naturens hus
 • Glimtar från "logen"-en anrik resturang
 • Storkonst, eller ser man inte skogen
 • Hembygdsföreningens yttrande i stadsbyggnadsfrågor 2005
 • Örebro Hembygdsförenings
  Vårprogram 2006
 • Örebro Hembygdsförenings styrelse och funktionärer

Nr 20 Hösten 2006

 • Tid för hembygden och Örebro Magasin n:o 20-
  Anmälan av ordförande
 • Byggnadsvårdspriset 2005
 • Stadens årsringar- 150 år i Örebro
 • Hembygdsföreningens yttrande i stadsbyggnadsfrågor 2006
 • Från Slott till Sluss
 • Vi stödjer Örebro Hembygdsförening
 • Örebro Hembygdsförenings
  Vårprogram 2007
 • Örebro Hembygdsförenings styrelse och funktionärer

Nr 21 Hösten 2007

 • Tid för hembygden och Örebro Magasin n:o 21- Anmälan av ordförande
 • Byggnadsvårdspriset 2006
 • Året som gått
 • Kulturhusens dag i Örebro
 • Syner från sjätte våningen
 • Prisade medlemmar i Örebro Hembygdsförening
 • Hembygdsföreningens yttrande i stadsbyggnadsfrågor 2007
 • Tack till våra annonsörer
 • Örebro Hembygdsförenings
  Vårprogram 2008
 • Örebro Hembygdsförenings styrelse och funktionärer

Nr 22 Hösten 2008

 • Tid för hembygden och Örebro Magasin n:o 22- Anmälan av ordförande
 • Byggnadsvårdspriset 2007
 • Året som gått
 • Finns dä nå´t lickre
 • Äntligen är Medborgarhuset skyddat
 • Populär villaarkitekt porträtteras
 • Hembygdsföreningens yttrande i stadsbyggnadsfrågor 2008
 • Vi minns....
 • Tack till våra annonsörer
 • Örebro Hembygdsförenings
  Vårprogram 2009
 • Örebro Hembygdsförenings styrelse och funktionärer

Nr 23 Hösten 2009

 • Tid för hembygden och Örebro Magasin n:o 23- Anmälan av ordförande
 • Byggnadsvårdspriset år 2008
 • Att lägga märke till i Örebro
 • Örebro 2010
 • Vallokaler i Örebro anno 1810
 • Vår stads Aorta
 • Alrik Gorne - funkisarkitekten
 • Hembygdsföreningens yttrande i stadsbyggnadsfrågor 2009
 • Tack till våra annonsörer
 • Örebro Hembygdsförenings styrelse och funktionärer
 • Örebro Hembygdsförenings
  Vårprogram 2010

Nr 24 Hösten 2010

 • Tid för hembygden och Örebro Magasin n:o 24- Anmälan av ordförande
 • Året som gått
 • Byggnadsvårdspriset år 2009
 • Om dessa väggar kunde tala..
 • Tankar i tid och otid
 • Efterlyses
 • Lindbacka bruk
 • Hembygdsföreningens yttrande i stadsbyggnadsfrågor 2010
 • Tack till våra annonsörer
 • Örebro Hembygdsförenings styrelse och funktionärer
 • Örebro Hembygdsförenings
  Vårprogram 2011

Nr 25 Hösten 2011

 • Tid för hembygden och Örebro Magasin n:o 25- Anmälan av ordförande
 • Byggnadsvårdspriset år 2010
 • Karros samlingar och biologiska museum
 • Ansökan om Byggnadsminnesförklaring
 • Kanalvägen en sommardag
 • Några byggnader från uppväxtåren
 • Intervju med ny stadsarkitekt
 • Tack till våra annonsörer
 • Örebro Hembygdsförenings styrelse och funktionärer

 

 

Nr 27 Hösten 2013

 • Tid för hembygden och Örebro Magasin n:o 27- Anmälan av ordförande
 • 2012 års Byggnadsvårdspris
 • Ett tidsdokument - utdrag del 2 ur Byggmästare Per Karlssons minnesanteckningar om " Örebro stads fysionomi tiden 1884 och därefter till och med 1935, sålunda 50 år"
 • I staden byggs det så det knakar..
 • Uppåt väggarna
 • Hembygdsföreningens yttranden i stadsbyggnadsfrågor 2013
 • Tack till våra annonsörer
 • Örebro Hembygdsförenings styrelse och funktionärer
 • Utgivare

Nr 29 Hösten 2015

 • Tid för hembygden och Örebro Magasin n:o 29- Anmälan av ordförande
 • 2014 års Byggnadsvårdspris


 • Hembygdsföreningens yttranden i stadsbyggnadsfrågor 2015
 • Tack till våra annonsörer
 • Örebro Hembygdsförenings styrelse och funktionärer
 • Utgivare
 • Vårprogrammet 2016


Nr 31 Hösten 2017

 • Tid för hembygden och Örebro Magasin n:o 31 - Anmälan av ordförande
 • 2016 års Byggnadsvårdspris och Hedersplakett
 • Folkskolan 175 år
 • Nedför Drottninggatan med Anders Claesson
 • Hembygdsföreningens byggnadsvårdspriser 1982-2016
 • Hembygdsföreningens yttranden i stadsbyggnadsfrågor 2017
 • Tack till våra annonsörer
 • Örebro Hembygdsförenings styrelse och funktionärer
 • Utgivare
 • Vårprogrammet 2018

Nr 33 Hösten 2019

 • Tid för hembygden och Örebro Magasin n:o 33 - Anmälan av ordförande
 • 2018 års Byggnadsvårdspris och Hedersplakett
 • Open Art
 • Stadsarkitekten har ordet
 • Medborgarhuset
 • Hembygdsföreningens yttranden i stadsbyggnadsfrågor 2018
 • Vårprogrammet 2020
 • Tack till våra annonsörer
 • Örebro Hembygdsförenings styrelse och funktionärer
 • Utgivare

Nr 35 Hösten 2021

 • Tid för hembygden och Örebro Magasin n:o 35 - Anmälan av ordförande
 • 2020 års Byggnadsvårdsplakett
 • "Stad som inte är" - Bengt Svenson nya bok
 • De samhällsviktiga arkiven
 • Axel Borg och Ymningshytte Skyttelags Jaktstuga
 • Utflyken till Bo
 • Hembygdsföreningens yttranden i stadsbyggnadsfrågor 2020
 • Örebro Hembygdsförenings styrelse och funktionärer
 • Tack till våra annonsörer
 • Utgivare

 

Nr 37 Hösten 2023

 • Tid för hembygden och Örebro Magasin n:o 37 - Anmälan av ordförande
 • Välkommen som medlem i Örebro Hembygsförening
 • Byggnadsvårdspriset 2022 - Skofabriken Skebäck
 • Kembels
 • Hedersplacket 2022 - Jerk Alton
 • Bladet och verket- samtal med Jerk Alton
 • Vårutflykten till Norrbyås och Sörby säteri
 • Sagor och Äfventyr av G Djurklou
 • Vattnets byggnader
 • Noteringar kring Hjalmar Bergman och hans Örebro
 • Örebro Hembygdsförenings styrelse och funktionärer mm
 • Tack till våra annonsörer
 • Utgivare

Nr 26 Hösten 2012

 • Tid för hembygden och Örebro Magasin n:o 26- Anmälan av ordförande
 • Ett tidsdokument - utdrag ur Byggmästare Per Karlssons minnesanteckningar om " Örebro stads fysionomi tiden 1884 och därefter till och med 1935, sålunda 50 år"
 • Karros biologiska museum-en följetong?
 • Lax era
 • Hembygdsföreningens yttranden i stadsbyggnadsfrågor 2012
 • Tack till våra annonsörer
 • Örebro Hembygdsförenings styrelse och funktionärer
 • Utgivare

Nr 28 Hösten 2014

 • Tid för hembygden och Örebro Magasin n:o 28- Anmälan av ordförande
 • 2013 års Byggnadsvårdspris
 • Borgen går in i sin tredje ålder
 • Slussbron åter öppnad
 • Cajsa gav oss sin Örebrofoton
 • Hembygdsföreningens yttranden i stadsbyggnadsfrågor 2014
 • Tack till våra annonsörer
 • Örebro Hembygdsförenings styrelse och funktionärer
 • Utgivare
 • Vårprogrammet 2015
Nr 30 Hösten 2016

 • Tid för hembygden och Örebro Magasin n:o 30 - Anmälan av ordförande
 • 2015 års Byggnadsvårdspris och Hedersplakett
 • Bilder av en stad
 • Mot ljusare tider -den stora Örebroutställningen 1947
 • Hembygdsföreningens yttranden i stadsbyggnadsfrågor 2016
 • Tack till våra annonsörer
 • Örebro Hembygdsförenings styrelse och funktionärer
 • Utgivare
 • Vårprogrammet 2017

Nr 32 Hösten 2018

 • Tid för hembygden och Örebro Magasin n:o 32 - Anmälan av ordförande
 • 2017 års Byggnadsvårdspris
 • Minnesord Hans I Erikson
 • Elgérigården byggnadsminnesförklaras
 • Vårdboendet Trädgårdarna
 • Hembygdsföreningens byggnadsvårdspriser 1982-2017
 • Hembygdsföreningens yttranden i stadsbyggnadsfrågor 2018
 • Vårprogrammet 2019
 • Tack till våra annonsörer
 • Örebro Hembygdsförenings styrelse och funktionärer
 • Utgivare

Nr 34 Hösten 2020

 • Tid för hembygden och Örebro Magasin n:o 34 - Anmälan av ordförande
 • 2019 års Byggnadsvårdspris och Hedersplakett
 • Greta Adrian - normbrytare i brytningstid
 • 40 år i Örebro
 • Tips om ev. vårutflykt 2021
 • Tack till våra annonsörer
 • Örebro Hembygdsförenings styrelse och funktionärer
 • Utgivare

 

Nr 36 Hösten 2022

 • Tid för hembygden och Örebro Magasin n:o 36 - Anmälan av ordförande
 • Välkommen som medlem i Örebro Hembygsförening
 • Byggnadsvårdspriset 2021
 • Observationer vid inre rengöring av Glanshammars kyrka
 • Vårutflykteb till Glanshammar och Ödeby
 • Epidemisjukhuset
 • Utflyken till Bo
 • Hembygdsföreningens yttranden i stadsbyggnadsfrågor 2021
 • Örebro Hembygdsförenings styrelse och funktionärer mm
 • Tack till våra annonsörer
 • Utgivare