Styrelsen 2023

Ordförande: Pär Bäckman

Vice ordförande: Anders Ejdeholt

Kassör: Björn Zötterman bjorn@zotterman.net

Sekreterare: Eva Robertssson

Vice sekreterare: Vakant

Ledamöter:

Bennert Johnsson

Gunlög Enhörning

SnickarAnders Magnerus

Jerk Alton

Suppleanter:

Carl Dolk (Hemsida)

Lena Andersson Bäckström

Arne Johnsson
Byggnadsvårdssektionen:

Ordförande: Eva Robertssson

Ledamöter:

Pär Bäckman

SnickarAnders Magnerus

Anders Ejdeholt

Forum för stadsutveckling:

t.v. styrelsen