Styrelsen 2018

Ordförande: Pär Bäckman

Vice ordförande:
Eva Robertssson

Kassör: Arne Eriksson

Sekreterare: Bennert Johnsson

Vice sekreterare: Vakant

Ledamöter:

Bengt Viktorson

Gunlög Enhörning

Anders Magnérus

Jerk Alton

Suppleanter:

Carl Dolk (Hemsida)

Anders Ejdeholt

Lena Andersson BäckströmByggnadsvårdssektionen:

Ordförande: Eva Robertssson

Ledamöter:

Pär Bäckman

Anders Magnérus

Anders Ejdeholt

Forum för stadsutveckling:

t.v. styrelsen