Styrelsen 2021

Ordförande: Pär Bäckman

Vice ordförande:
Eva Robertssson

Kassör: Björn Zötterman

Sekreterare: Bennert Johnsson

Vice sekreterare: Vakant

Ledamöter:

Lena Andersson Bäckström

Gunlög Enhörning

SnickarAnders Magnerus

Jerk Alton

Suppleanter:

Carl Dolk (Hemsida)

Anders Ejdeholt

Bengt Viktorson
Byggnadsvårdssektionen:

Ordförande: Eva Robertssson

Ledamöter:

Pär Bäckman

SnickarAnders Magnerus

Anders Ejdeholt

Forum för stadsutveckling:

t.v. styrelsen