Styrelsen 2016

Ordförande: Pär Bäckman

Vice ordförande:
Eva Robertssson

Kassör: Arne Eriksson

Sekreterare: Bennert Johnsson

Vice sekreterare: Vakant

Ledamöter:

Bengt Viktorson

Gunlög Enhörning

Kerstin Rehn

Anders Magnerus

Jerk Alton

Suppleanter:

Carl Dolk (Hemsida)

Anders Ejdeholt

Jörgen Lennqvist


Byggnadsvårdssektionen:

Ordförande: Eva Robertssson

Ledamöter:

Pär Bäckman

Anders Magnerus

Kerstin Rehn

Anders Ejdeholt

Forum för stadsutveckling:

Sammankallande:
Bennert Johnsson

Pär Bäckman

Lars Tivenius

Linnea Stensson