Pris 2015

 
Örebro hembygdsförenings byggnadsvårdspris
2015
går till
Fastigheten Rustmästaren 1
Fredsgatan 40
Fastighetsägare Landstingsfastigheter Örebro Läns Landsting
   


Huset byggdes ursprungligen 1889 och ombyggdes 1905 efter ritningar av dåvarande stadsarkitekten Magnus Dahlander. Ett flertal hus med samma karaktär fanns i kvarteren runtom men alla har försvunnit i samband med sjukhusets utbredning.
Efter att ha stått tomt i många år var huset i dåligt skick och hotades av rivning, men stadsantikvarie och många kulturhistoriskt intresserade kämpade för att huset skulle bevaras.
Glädjande nog satsade fastighetsägaren på att spara byggnaden och renovera den. De fina putsade fasaderna återställdes efter Dahlanders ritningar och även taket renoverades till ursprungsskick med fina plåtslageriarbeten. Flera originalfönster finns kvar i huset och de har varsamt renoverats. Det omsorgsfulla återställandet av husets yttre som gjort att huset kan leva vidare i många år är motivet till att Örebro Hembygdsförening vill ge 2015 års byggnadsvårdspris till fastighetsägaren Landstingsfastigheter.

Örebro Mars 2016
Pär Bäckman
Ordf. byggnadsvårdsekt
.

Stäng detta fönster