Pris 2012

 
Örebro hembygdsförenings byggnadsvårdspris
2013
går till
Fastigheten Smörsoppen 3
Glanshammarsvägen 26
Fastighetsägare Anders Ragnar Andersson
   


Fastigheten Smörsoppen 3 utgör en mycket välbevarad gårdsmiljö från 1890-talet. Trots stora förändringar med ny stadsplan 1953, vilken medförde utveckling och tillkomst av ny tät bebyggelse i närområdet kring gården, har denna fastighet fått behålla sitt ursprungliga bostadshus och sina gamla ekonomibyggnader på ett väl bevarat och väl underhållet sätt. Gården är en historisk påminnelse om den ursprungliga miljön i stadsdelen Ringstorp-Henningsholm.
Bostadshuset har behållit sin faluröda fasad, sina fönster med äldre glas och innanfönster. Den gamla glasverandan på södra fasaden är nyligen ersatt av en kopia. Balkongen ovanför är ett nytillskott. Trädgården med grusgångar vårdas väl.
Vården och omsorgen om denna anrika miljö är motivet till att Örebro Hembygdsförening vill ge 2013 års byggnadsvårdspris till fastigheten Smörsoppen 3 och fastighetsägaren Anders Ragnar Andersson med familj.

Örebro Mars 2014
Kerstin Rhen
Ordf. byggnadsvårdsekt
.

Stäng detta fönster