Pris 2012

 
Örebro hembygdsförenings byggnadsvårdspris
2012
går till
Fastigheten Kråkan 9
Oskarsvägen 2A och 2, Engelbrektsgatan 31A
Byggherre Stieg Ekström, John Ekströms Bygg AB
   


Kvarteret Kråkan representerar två stilepoker, jugend samt 1920-talsklassicism. Fastigheten Kråkan 9 uppfördes år 1910 i jugendstil av byggherre O Andersson. Arkitekt var Vilhelm Renhult. Genom den nu genomförda renoveringen har den viktiga stadsbilden med anknytning till Oskarstorget på ett förtjänstfullt sätt bibehållit sin ursprungliga karaktär. Färgsättningen av putsfasaden är lik den första färgsättningen. Gatufasaden har fått behålla de ursprungliga fönstren med ett innanfönster. Den första fönsterfärgen är framskrapad och de nymålade fönstren målade i denna kulör. Fasaden mot gårdssidan var tidigare berövad sin ursprungskaraktär. Ett nytillskott mot gårdssidan är nu balkonger.
Omsorgen om byggnadens ursprungliga utseende vid denna omfattande renovering utgör motivet till att Örebro hembygdsförening vill ge 2012-års byggnadsvårdspris till John Ekströms Byggnads AB som på ett förtjänstfullt sätt och i gott samarbete med stadsantikvarien genomfört detta projekt.

Örebro Mars 2013
Kerstin Rhen
Ordf. byggnadsvårdsekt
.

Stäng detta fönster