Örebro hembygdsförenings byggnadsvårdspris

delades ej ut 2011   

Örebro Mars 2012
Kerstin Rhen
Ordf. byggnadsvårdsekt
.

Stäng detta fönster